Реквизитi

Ақтөбе қаласы, Кеңес Нокин аулы, Мира көшесі 1
БСН: 160240010194,
«БанкЦентрКредит» АҚ, ИИК KZ728562203101224678,(есеп шоты)
БИК KCJBKZKX, Кбе 17, КНП 120.
Байланыс телефондары: +7(7132)-928-056.
ұялы: +7-701-676-12-77, эл. адрес: respalataloshadei@mail.ru
Кызмет: жылқының асыл тұқымдылығын тану, тіркеу және мәртебе беру.