Республикалық палатаға мүше болып қабылдану үшін өтініш

Қазақ тілінде өтініш нысанын көшіріп алу

(үлгі)

Қазақстан Республикасы

Өнімді және әмбебап бағытындағы жылқы тұқымдарының  

Республикалық палатасына мүше болып қабылданушының

ӨТІНІШІ

Өтініш   иесінің   аты-жөні   _____________________________________________________________________________

Мекемесінің (шаруашылығының)  атауы ________________________________________________________________

Мекемесінің, шаруашылығының мекен-жайы, банктік реквизиттері (ЖСН, БСН),  эл.адрес  және байланыс   телефондары:

____________________________________________________________________________________________

Селекциялық – асылдандыру жұмысы жылқы саласының ғалымы ___________________________________ арқылы ғылыммен қамтылған.

Қазақстан Республикасы  Ет және сүт өнімі  бағытындағы жергілікті жылқы тұқымдарының Республикалық палатасының  Жарғысымен  және  Құрылтайшы  келісім-шартымен  толық  таныстым.

Қолдайтындығымды  растап  қол  қоямын:   ____________________________________________________________

Өтініш  иесінің  қолы,  мөрі:        ________________________________________________________________________

Толтырылған  күні,  айы,  жылы:      «      »  _____________  2022 жыл